Pixel

USLOVI KORIŠĆENJA MYWIFI

1. Uslovi korišćenja

Sledeći uslovi korišćenja (“uslovi”) regulišu sve aspekte korišćenje sajta mywifi.rs („Sajt“), myWiFi Facebook, Twitter i Instagram aplikacije („App“) i sav sadržaj, proizvode i usluge na raspolaganju na ili preko sajta („Usluge“). Sajt i aplikacija su u vlasništvu TeleSolution d.o.o.. Morate biti stariji od 13 godina kako bi koristili naše usluge. Ova starosna granica može biti i viša u pojedinim lokalima koji se za to odluče shodno njihovim uslovima (kao što su Klubovi, Kazina, Kladionice itd….).

Pretpostavka za korišćenje naših usluga je prihvatanje bez izmena svih uslova sadržanih ovde i Politici Privatnosti kao i u svim drugim operativnim pravilima, politikama i procedurama koje s vremena na vreme mogu biti objavljene na ovom sajtu. Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove kao i Politiku Privatnosti pre korišćenja ovog sajta i usluge myWiFi servisa. Pristupanjem ili korišćenjem bilo kog dela naših usluga, saglasni ste sa svim odredbama na koje vas obavezuje ovaj dokument. Ukoliko se ne slažete sa svim odredbama, onda ne možete pristupiti ili koristi bilo koji deo naših usluga.

2. Kako da se registrujete na myWiFi i koristite besplatan Wi-Fi na lokaciji

myWiFi vam nudi mogućnost da koriste besplatan Wi-Fi internet pristup koje klijenti myWiFi-ja (“klijenti”) nude Vama (krajnjim korisnicima) u svojim restoranima, kafićima i na drugim lokacijama. Povezivanje na internet kroz WiFi mrežu moguć je kroz autentifikaciju na jedan od pet načina:

Facebook prijava

Besplatan WiFi klijenta možete koristiti prijavljivanjem Vašim Facebook nalogom, omogućavajući pristup našoj Facebook Aplikaciji i, ukoliko želite, „Lajkovanjem“ Facebook stranice lokala. Korisničko ime i lozinka koje koristite za pristup Facebook-u će Vam takođe omogućiti pristup besplatnom WiFi internetu.

Našu Facebook Aplikaciju morate prihvatiti samo jednom, kada prvi put koristite myWiFi. Svaki put kada posetite novi lokal, bićete zamoljeni da “Lajkujete” Facebook stranicu lokala. Pri sledećoj poseti istom lokalu, prijavljivanje će biti automatsko, u skladu sa našom politikom korišćenja kolačića (cookies). U procesu prijavljivanja, myWiFi App će tražiti pristup sledećim ličnim podacima dostupnim u profilu Vašeg Facebook naloga:

 • Vaš javni profil (sadrži Vaše Facebook ime, i eventualno starosnu grupu, pol i ostale javne podatke ukoliko ste ih postavili na Facebook)
 • spisak Vaših prijatelja koji takodje koriste myWiFi
 • Vaš email

Svi ostali podaci osim javnog profila su opcioni i u toku prihvatanja aplikacije možete izabrati koje podatke ćete učiniti dostupnim.

U svrhu pružanja besplatne usluge, myWiFi će prikupiti i koristiti samo sledeće podatke iz Vašeg javnog profila:

 • Vaš Facebook ID
 • Vaše Facebook ime
 • Vaš pol
 • Broj Vaših prijatelja (ne i njihova imena)

Prihvatanjem naše Facebook Aplikacije, Vi pristajete na naš pristup i korišćenje navedenih podataka o Vama. Kada prihvatite naš Facebook App, i kada „Lajkujete“ Facebook stranicu klijenta, postupak prijave biće automatski svaki put kada se prijavljujete na besplatan WiFi istog klijenta ili iste grupe klijenata.

Ukoliko koristite Vaš Facebook nalog za prijavljivanje, samo Vi ste odgovorni za održavanje bezbednosti Vašeg Facebook naloga i potpuno odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru ovog naloga i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa ovim nalogom. U slučaju neovlašćene upotrebe Vašeg Facebook naloga ili bilo koje druge povrede bezbednosti dužni ste da odmah obavestite myWiFi. myWiFi neće biti odgovoran za bilo koje radnje ili propuste sa Vaše strane u ovom smislu, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta. 

Twitter prijava

Besplatan WiFi klijenta možete koristiti prijavljivanjem Vašim Twitter nalogom. Korisničko ime i lozinka koje koristite za pristup Tvitter-u će takođe omogućiti pristup besplatnom WiFi internetu.

Čim se prijavite preko vašeg Twitter naloga, možete postati pratilac (Follow) Twitter naloga lokala. Ovime ste saglasni da myWiFi Twitter Aplikacija pristupi Vašem nalogu i da može da obavlja sledeće radnje:

 • Pročita tvitove iz vremenske linije
 • Postuje tvitove u Vaše ime
 • Ima uvid koga pratite i ko vas prati

U svrhu pružanja besplatne usluge, myWiFi će prikupiti i koristiti samo sledeće podatke iz Vašeg Twitter profila:

 • Vaše Twitter ime
 • Vaš Twitter ID
 • Broj ljudi koji Vas prate (ne i njihove podatke)

Ako koristite Twitter da se povežete na naše usluge, odgovorni ste za održavanje bezbednost Vašeg Twitter naloga i potpuno odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru ovog naloga i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa ovim nalogom. U slučaju neovlašćene upotrebe Vašeg Twitter naloga ili bilo koje druge povrede bezbednosti dužni ste da odmah obavestite myWiFi. myWiFi neće biti odgovoran za bilo koje radnje ili propuste sa Vaše strane u ovom smislu, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta. 

Instagram prijava

Besplatan WiFi klijenta možete koristiti prijavljivanjem Vašim Instagram nalogom. Korisničko ime i lozinka koje koristite za pristup Instagramu će takođe omogućiti pristup besplatnom WiFi internetu.

U svrhu pružanja usluge, myWiFi će prikupiti i koristiti samo sledeće podatke iz Vašeg javnog profila:

 • Vaše Instagram ime
 • Vaš Instagram ID
 • Broj ljudi koji Vas prate (ne i njihove podatke)

Čim se prijavite preko vašeg Instagram naloga, možete postati pratilac (Follow) Instagram naloga lokala. Ova mogućnost je opciona.

NAPOMENA: myWiFi ni u jednom trenutku nema uvid niti zadržava Vaše podatke za prijavljivanje na Facebook, Twitter ili Instagram kao što su email adresa i lozinka. Process prijavljivanja se vrši u okviru samih navedenih društvenih mreža i myWiFi usluga samo omogućava pristup njihovim stranicama za prijavljivanje u cilju registracije na naš besplatan WiFi. Bez obzira da li koristite Facebook, Twitter ili Instagram da se povežete na naše usluge ili ne, vi sami ste odgovorni za održavanje bezbednost Vaših naloga i potpuno odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju u okviru ovih naloga i bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa ovim nalozima. myWiFi neće biti odgovoran za bilo koje radnje ili propuste sa Vaše strane u ovom smislu, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta. 

Prijava putem E-mail-a

Besplatan WiFi klijenta možete koristiti registrovanjem Vašeg imena, e-mail adrese, Vašeg pola i zavisno od lokacije, Vašeg datuma rođenja (ovo je opciono). Kada unesete Vašu e-mail adresu u procesu prijavljivanja, myWiFi će u pozadini proveriti validnost vaše E-mail adrese. Registracija korisnika podrazumeva registrovanje važeće e-mail adrese za komunikaciju između korisnika i myWiFi. U slučaju da provera utvrdi da uneta E-mail adresa nije validna, bićete zamoljeni da ponovo unesete validnu E-mail adresu. Prijava nije moguća nevalidnom E-mail adresom.

Prijava brojem mobilnog telefona

Ukoliko koristite mobilni telefon, besplatan WiFi klijenta možete koristiti registrovanjem Vašeg imena, Vašeg broja telefona, Vašeg pola i zavisno od lokacije, Vašeg datuma rođenja (ovo je opciono). Kada unesete Vaš broj telefona u procesu prijavljivanja, myWiFi će myWiFi proveriti validnost broja tako što će Vam poslati pristupni kod SMS porukom na broj koji ste uneli. Registracija korisnika podrazumeva registrovanje važećeg broja telefona za komunikaciju između korisnika i myWiFi. Prijava nije moguća nevalidnim brojem telefona.

Prijava Lozinkom lokala

U slučaju da ne želite da koristite ni jedan od ponuđenih načina prijavljivanja, možete tražiti lozinku od osoblja lokala i tako se prijaviti. U slučaju ovakvog prijavljivanja, ne postoji automatski proces pri sledećem prijavljivanju koji je prednost kod drugih vidova prijavljivanja. Lozinku za prijavljivanje moraćete tražiti i unositi svaki put kada na ovakav način želite da se prijavite.

3. Prednosti Vaše prijave na myWiFi

Registrovani korisnici mogu da se povežu na besplatnu Wi-Fi mrežu na lokaciji klijenta myWiFi. Ulaskom u besplatnu Wi-Fi mrežu, možete da se prijavite preko prvih pet opcija opisane u st.2., bez potrebe da pitate osoblje lokala za lozinku. Kao korisnik myWiFi takođe imate mogućnost da iskoristite popuste, promocije i specijalne ponude lokala ili trećih lica rezervisanih samo za korisnike myWiFi.

4. Vaša odgovornost

Nakon procesa prijavljivanja na besplatan WiFi kroz myWiFi sistem i Vaš pristup internetu, Vaše ponašanje na internetu je isključivo Vaša odgovornost. Sami ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti koje su neophodne za Vas i Vaš računar, tablet ili mobilni telefon, kao sto su zaštita od virusa, crva (worms), trojanaca i drugog štetnog ili destruktivnog sadržaja. myWiFi nema nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu Vašim korišćenjem sajtova ili aplikacija trećih lica, ili zbog preuzimanja sadržaja sa sajtova ili aplikacija trećih lica, ili sadržaja koje ste tamo poslali. Takođe ste odgovorni za bilo kakvo neovlašćeno korišćenje usluga od strane trećih lica, koristeći Vaš Facebook, Instagram ili Twitter nalog u Vaše ime. Savetujemo vam da strogo poverljivo čuvate Vaše informacije za prijavljivanje.

5. Odnos myWiFi i klijenta (lokala)

Besplatan WiFi i širokopojani pristup internetu na lokaciji klijenta nije na bilo koji način deo usluga koje nudi myWiFi već je isključivo i direktno vlasništvo i odgovornost klijenta. Aktivnost myWiFi ograničena je na isključivo na obezbedjenje procesa prijavljivanja kroz načine opisane u st.2. i na obezbeđenje mehanizama komunikacije myWiFi ili klijenata sa krajnjim korisnicima kroz promocije i kampanje i mailove obaveštenja (Newsletter) usmerene ka krajnjim korisnicima. myWiFi nije odgovoran za tačnost, pouzdanost i kvalitet ponuda, promocija i marketinških kampanja koje klijenti nude krajnjim korisnicima.

6. Prava myWiFi

myWiFi će prikupljati i obrađivati Vaše lične podatke kao što je opisano u stavu 2 samo u onom obimu koji je neophodan za svrhu pružanja usluge koju nudimo. Pored obezbeđivanja procesa registracije na besplatan WiFi, to može biti i u cilju prikazivanja klijentima statističkih i demografskih podataka ili frekventnosti i trajanju poseta lokacijama klijenata. myWiFi zadržava pravo da Vam u svoje ili ime svojih klijenata dostavlja i prikazuje ponude i promocije na usluge u vezi sa Vašim korišćenjem naših usluga i usluga klijenata.

7. Prava korisnika

Svi korisnici myWiFi usluge imaju mogućnost da se odjave sa mailing liste myWiFi (klikom na link u dnu bilo kog promotivnog maila poslatog za i u ime myWiFi). Korisnik u skladu sa pravnom regulativom kao i EU regulativom o zaštiti podataka ličnosti (GDPR) ima pravo da u svakom trenutku zahteva od myWiFi transparentnost u pogledu načina i svrhe korišćenja ličnih podataka Korisnika, kao i uvid, korekciju ili brisanje svih podataka koji su od Korisnika prikupljeni. Sve detalje o načinu prikupljanja kao i svrsi za koje se podaci koriste možete pročitati u našoj Politici Privatnosti. Savetujemo Vam da je pažljivo pročitate pre prihvatanja ovih Uslova.

8. Konformnost sa Facebook-om

myWiFi koristi myWiFi Facebook App kao deo svojih usluga. myWiFi Aplikacija je proverena i odobrena od strane Facebook-a i u skladu je sa politikama privatnosti Facebook-a, uključujući i opšte zakonske uslove i politiku korišćenja podataka Facebook-a.

Korišćenjem naših usluga dajete saglasnost za naše korišćenje Vaših ličnih podataka kao što je opisano u stavu 2 u cilju pružanja naših usluga. U skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti Facebook-a, myWiFi:

 • Zahteva samo podatke koji su potrebni da pružanje usluge a zadržava isključivo i samo: Vaš javni profi i ukoliko prihvatite: Vaš email i Vaš broj prijatelja (ne i njihove podatke).
 • Neće prodavati ili prenositi podatke trećim licima
 • Neće koristiti Vaše podatke za kreiranje bilo kakvih marketinških aktivnosti Van okvira myWiFi usluge kako je Već definisano ovim uslovima.
 • Neće koristiti Vaše podatke u bilo kom drugom kontekstu osim onog opisanog u ovim uslovima.

9. Konformnost sa Twitter-om

myWiFi koristi Twitter App kao deo svojih usluga. Kada prihvatite naš myWiFi Twitter App, Vi i dalje ostajete u okvirima opštih uslova korišćenja i politike privatnosti Twitter-a. myWiFi App je odobren od strane Twitter-a u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti Twitter-a.

10. Konformnost sa Instagram-om

myWiFi koristi Instagram App kao deo svojih usluga. Kada prihvatite naš myWiFi Instagram App, Vi i dalje ostajete u okvirima opštih uslova korišćenja i politike privatnosti Instagrama-a. myWiFi App je odobren od strane Instagrama-a u skladu sa uslovima korišćenja i politikom privatnosti Instagram-a.

11. Besplatno korišćenje

Pristup, registracija i korišćenje myWiFi usluga su besplatni za krajnje korisnike.

12. Obeštećenje

Saglasni ste da oslobađate myWiFi, kao i direktore, službenike, zaposlene i agente od svih potraživanja i troškova, uključujući advokatske troškove, koji mogu proizaći iz Vašeg korišćenja naših usluga, uključujući ali ne ograničavajući se na vašu povredu ovih uslova korišćenja.

13. Kršenje autorskih prava

Kao što myWiFi očekuje od ostalih da poštuju naša prava intelektualne svojine, tako i mi poštujemo prava intelektualne svojine drugih. Ukoliko smatrate da je materijal koji se nalazi na našim ili na web stranicama povezanim sa myWiFi krši vaša autorska prava, savetujemo vam da odmah obavestite myWiFi. myWiFi će odgovoriti na sva takva obaveštenja, uključujući po potrebi uklanjanje spornog materijala ili onemogućavanje sve veze sa spornim materijalom. myWiFi će onemogućiti pristup posetioca i korišćenje websajta i Aplikacije ukoliko se ustanovi da je posetilac višestruko povredio autorska prava myWiFi, prava intelektualne svojine ili drugih prava myWiFi.

14. Intelektualna svojina

Ovim uslovima korišćenja myWiFi vama ne prenosi bilo koji deo intelektualne svojine myWiFi ili trećeg lica, i sva prava, vlasništvo i interes nad takvom imovinom ostaje isključivo sa myWiFi. Naziv myWiFi, myWiFi logotip, i svi drugi žigovi, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa sajtom i aplikacijama su zaštitni znaci myWiFi. Ostali žigovi, oznake usluga, grafike i logotipovi koji se koriste u vezi sa sajtom i aplikacijama mogu biti žigovi trećih lica. Vaše korišćenje sajta i aplikacija vam ne daje pravo ili dozvolu da reprodukujete ili na bilo koji drugi način koristite u bilo koje svrhe robne marke myWiFi ili treće strane.

15. Izmene

myWiFi zadržava pravo, po svom nahođenju, da izmeni ili zameni bilo koji deo ovih uslova. Vaša je odgovornost da povremeno proverite promene uslova. Vaša kontinuirana upotreba ili pristup sajtu i aplikacijama nakon objavljivanja bilo kakvih promena uslova predstavlja prihvatanje tih promena. myWiFi može takođe u budućnosti ponuditi nove usluge i/ili funkcije kroz sajt ili aplikacije. Takve nove funkcije i/ili usluge takođe podležu ovim uslovima.

16. Raskid

Možete ostati registrovani i koristiti besplatan WiFi na lokacijama klijenata i myWiFi usluge na neodređeno vreme sve dok myWiFi ili klijent pruža usluge ili besplatan WiFi. Imate pravo da se odjavite sa naših usluga u bilo kom trenutku tako što ćete u Facebook-u, Instagram-u i Twitter-u u podešavanjima izbrisati našu myWiFi aplikaciju (App).

myWiFi zadržava pravo da Vam suspenduje pristup na sve ili bilo koji deo naših usluga u bilo koje vreme, sa ili bez razloga, sa ili bez obaveštenja a posebno ako postoji osnovana sumnja da kršite uslove korišćenja i politike privatnosti.

Ukoliko želite da izvršite uvid, korekciju ili brisanje vaših ličnih podataka iz myWiFi sistema posle prestanka korišćenja usluga, to možete učiniti slanjem email-a na office@mywifi.pro. myWiFi će Vam putem emaila odgovoriti na zahtev u razumnom roku.

17. Važeći zakon

Ovi uslovi korišćenja su u skladu sa važećim zakonima na teritorijama na kojim posluje kao i sa EU GDPR regulativom. Za sve eventualne sporove u vezi sa rokom, tumačenjem ili izvršenjem ovih uslova rešavaće nadležni Privredni Sud u Beogradu.

18. Ostalo

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih uslova korišćenja, možete nas kontaktirati na office@mywifi.pro

myWiFi Politika korišćenja kolačića (COOKIE)

myWiFi koristi kolačiće na početnoj (login) strani za registrovanje na myWiFi Hotspot. Korišćenjem myWiFi usluge, pristajete na upotrebu kolačića. Ova Politika korišćenja kolačića je deo naše Politike Privatnosti .

1 . Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se čuva u vašem web pretraživaču koji omogućava myWiFi servisu da Vas prepozna. Kolačići se mogu koristiti u sledeće svrhe : ( 1 ) da bi omogućili određene funkcije ; ( 2 ) u cilju obezbeđenja analitičkih podataka; ( 3 ) da bi sačuvali Vaše preference ; i ( 4 ) da bi se omogućilo prikazivanje oglasa i reklama na osnovu posećenih strana. myWiFi koristi kolačiće samo u cilju čuvanja Vaših preferenci, kako bi naredni proces prijavljivanja za vas kao korisnika bio automatski i transparentan. myWiFi ne koristi kolačiće ni za jednu drugu funkciju osim ove gore opisane.

Ako se ne slažete sa korišćenjem kolačića ili određenih vrsta kolačića, možete da promenite podešavanja pregledača, da izbrišete kolačiće koji su već postavljene i da ne prihvatate nove kolačiće. Da biste saznali više o tome kako da to uradite, posetite stranice pomoći vašeg pretraživača. Imajte na umu, međutim, da ako izbrišete kolačiće ili ih ne prihvatite, možda nećete moći da koristite sve funkcije koje nudimo, možda nećete moći da sačuvate svoja podešavanja, a neke od naših stranica se možda neće ispravno prikazati. Pored toga, u procesu prijavljivanja, svaki put ćete morati da unesete Vaše podatke bez obzira da li ste Već jednom na istoj lokaciji završili proces prijavljivanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa nasim kolačićima, možete nas kontaktirati na office@mywifi.pro

Poslednji put ažurirano: 22. mart 2023. godine