Pixel

Podaci o objektu

Naziv objekta:

Ulica i broj:

Poštanski broj i grad:

Država:

Slogan:

Kontakt telefon:

Fiksni:

Mobilni:

Twitter naziv bez (@):

Adresa Facebook stranice:

Adresa Instagram stranice:

PIB firme (ili matični broj):

Promocija na početnoj strani

Ovlašćeno lice:

Način plaćanja (6 ili 12 meseci):

Kako želite da se zove mreža (bežični signal) koji emituje myWiFi ruter:

Naslov promocije:

Tekst promocije:

Da li želite da vaš ruter ima aktivnu privatnu mrežu:

Naziv privatne mreže:

Šifra za pristup privatnoj meži – minimum 8 karaktera:

Email adresa za pristup panelu:

Šifra za pristup panelu :Kontakt osoba zadužena za IT:

Kontakt telefon:

Veličina Vašeg poslovnog prostora:

Kada bi želeli da Vam pustimo uslugu myWiFi

Na koji sajt želite da preusmerimo korisnika nakon uspešnog logovanja?:

Šifra za pristup internetu za korisnike koji ne žele da se loguju putem društvenih mreža ili mail adrese:

Pošaljite nam sliku objekta spolja ili iznutra po sopstvenoj želji i jednu sliku proizvoda usluge koja je na promociji na office@mywifi.rs