Pixel

 Dobro došli u myWiFi sistem

Sva polja su obavezna

Naziv pravnog lica

Vaša pozicija u pravnom licu

Ulica i broj

Poštanski broj i grad:

Država:

PIB firme (ili matični broj)

Ovlašćeno lice:

Kontakt telefon fiksni:

Kontakt telefon mobilni:

Twitter naziv bez (@):

Adresa Facebook stranice:

TripAdvisor ime:

SMS logovanje (da/ne):

Datum rodjenja logovanje (da/ne):

Na koji sajt želite da preusmerimo korisnika nakon uspešnog logovanja?:

Šifra za pristup internetu za korisnike koji ne žele da se loguju putem društvenih mreža ili mail adrese:

Način plaćanja (mesečno ili 12 meseci):

Kako želite da se zove mreža (bežični signal) koji emituje myWiFi ruter:

Da li želite da vaš ruter ima aktivnu privatnu mrežu:

Naziv privatne mreže:

Šifra za pristup privatnoj mreži – minimum 8 karaktera:

Email adresa za pristup panelu (zvanična email adresa objekta):

Šifra za pristup panelu :

Naslov promocije:

Tekst promocije:

Kontakt osoba zadužena za IT:

Kontakt telefon:

Veličina Vašeg poslovnog prostora:

Kada bi želeli da Vam pustimo uslugu myWiFi

Pošaljite nam logo i jednu sliku proizvoda – usluge koja je na promociji na office@mywifi.rs